Arkitektur og historie

ARKITEKTUR

OG HISTORIE

Tegning: Sven Bülow

BIrkevænget 2017

Birkevænget 2017, foto: Mette Krag Nørgaard

Skitse af huse og bevoksning

Teglstensblokke T.23 fra byggeriet ca. 1962

LIDT LOKALHISTORIE

Den hvide By i Espergærde er arkitekt Per Christiansens (1919-2002) hovedværk og består af enfamiliehuse, etagehuse, børneinstitutioner, Mørdrup Kirke, bibliotek, grønne områder og Espergærde Center.

De 45 kædehuse på Søndermarken, Markskellet og Birkevænget – og et enkelt fritliggende hus på Birkevænget – går samlet også under navnet ”Den hvide By”. I Helsingør Kommuneatlas er husene beskrevet som bevaringsværdige.


Husene er bygget i 1961-62 og projekteret af Per Christiansen og hans samarbejdspartner Peer Bruun. Om husene skrev de to arkitekter:


”Kædehusene er indbyrdes forbundne med havemure, således at hvert hus får en ugeneret gårdhave umiddelbart op til stuen. Den åbne side af gården vender ud til den private have. Ved projekteringen af bebyggelsesplanen har man tilstræbt at få et boligkvarter med et menneskeligt miljø og en samlet helhedsvirkning. Ud mod adgangsvejene fremtræder bebyggelsen lukket og det er tanken at udføre en gennemgående beplantning af buske og enkelte store træer. Midt i bebyggelsen ligger to fællesarealer, der bliver tilsået og beplantet med skovtræer. I tilknytning til fællesarealerne ligger garager og parkeringspladsen samt den fælles varmecentral. For at sikre bebyggelsens karakter er der pålagt forskellige servitutter angående beplantningen og husenes udseende.”  (Jørgen Christensen: Den hvide By med de røde tage. Nordisk Forlag, 2005, side 34)


Areal og tilbygninger

Hvert kædehus har i udgangspunktet et grundplan på 60 kvadratmeter og et beboelsesareal på 100 kvadratmeter. Grundstørrelserne varierer fra ca. 500-800 kvadratmeter. Flere huse har tilbygninger.

Se mulighederne for tilbygning i lokalplanen


Særlige tegl i mure og på tag

Især tegl har bidraget til Den hvide Bys karakteristiske udseende. Husene og havemurene er opmuret af hvidmalede teglstensblokke af typen T.23, som er mursten i stort format med luftfyldte hulrum, der skal give mindre vægt og bedre isoleringsevne. Per Christiansen brugte ofte teglstensblokke – et resultat af hans samarbejde med Frederiksholms Teglværker. Tagene er røde ’romertagsten’. Det var første gang i Danmark, at tegltage med den flade romersten blev brugt i større omfang.

Fun fact: Salgsprisen i 1961 var 100.000 kr.

Mere om Den hvide By og arkitekt Per Christiansen

Jørgen Christensen: Den hvide By med de røde tage. En krønike om Per Christiansen, Espergærde

(Nordisk Forlag for Videnskab og Teknik, 2005)


Helsingør. Teknisk Forvaltning: ”Den hvide by” mellem Søndermarken og Stokholmsvej i Espergærde. Lokalplan (1988)

Se lokalplanen som pdf


Lokalhistorisk Arkiv for Helsingør Kommune har bevaret scrapbøger og skitser fra Per Christiansens arkitektvirksomhed. Per Christiansen havde helt fra barndommen en brændende interesse for fiskeriet fra det gamle Espergærde, Skotterup og Snekkersten og var senere en af hovedkræfterne bag Flynderupgård Museets samling om Øresundsfiskeriet, der åbnede i 1982. Per Christiansen har dels tegnet ombygningen af museets gamle stenlade, så den kunne huse fiskerisamlingen, dels bidraget til samlingen med gamle fiskeredskaber, fortællinger og barndomsminder fra livet blandt de lokale bundgarnsfiskere.


Jørn Duus Hansen, livsstilsanalytiker, tekstforfatter og reklamemand, omtaler i lokalavisen Nordsjælland Den hvide By og skriver bl.a. "... der er nu noget særligt ved lidt større, homogene boligområder, især hvis de er udtænkt af visionære arkitekter og bygget af håndværkere, der er i besiddelse af faglig stolthed." Læs artiklen på side 6